English

Начало   /   Профил на купувача

ПРОУЧВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛИ


Проучване за определяне на възможни изпълнители за обществена поръчка с предмет: Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: „Основен ремонт и реконструкция на сграда № 5 – Битов корпус № 2 във ВР 1536”. Публикувано в Профила на купувача на сайта на Съвместното командване на специалните операции, Проучвания за изпълнители на 19.09.2023 г. на електронен адрес: https://jsocom.armf.bg/izpalnitel.php Краен срок за представяне на документите, свързани със защита на класифицираната информация (УС, РДКИ, РКИ и списък на лицата, ангажирани с изпълнението) в отделение „Сигурност на информацията“- СКСО (пл. „Съединение“ № 1):17:00 ч. на 27.09.2023 г. Краен срок за подаване на заявленията: 17:00 ч. на 27.09.2023 г. Адрес: Съеместно командване на специалните операции, гр. Пловдив, п.к. 4000, пл. „Съединение“ № 1; Лица за контакт: майор Красимир Коцев - тел.: +359 32 607 059, e-mail:k.kotsev@armf.bg и майор Асен Моллов – тел. +359 32 607 120


Проучване за определяне на възможни изпълнители за обществена поръчка с предмет: Консултантска услуга по чл. 166 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, включваща оценка на съответствието на инвестиционен проект и упражняване на строителен надзор на обект: „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: Основен ремонт и реконструкция на сграда № 5 – Битов корпус № 2, във ВР 1536“ Публикувано в Профила на купувача на сайта на Съвместното командване на специалните операции, Проучвания за изпълнители на 01.11.2023 г. на електронен адрес: https://jsocom.armf.bg/izpalnitel.php Краен срок за подаване на заявленията: 16:30 ч. на 10.11.2023 г. Адрес: Съвместно командване на специалните операции, гр. Пловдив, п.к. 4000, пл. „Съединение“ № 1; Лица за контакт: майор Красимир Коцев - тел.: +359 32 607 059, e-mail:k.kotsev@armf.bg и подполковник Асен Моллов – тел. +359 32 607 120.

1 2 3 4 5 6  Следваща