история структора задачи събития контакти bg eng

4000, Пловдив

пл. „Съединение” № 1


военно формирование 32 990 – Съвместно командване на специалните операции


e-mail: sfbde@armf.bg
ВЪНШНИ ВРЪЗКИ


Министерство на отбраната

Съвместно командване на силите

Сухопътни войски

Военновъздушни сили

Военноморски сили

Служба "Военна полиция"

Служба "Военна информация"

Централно военно окръжие

ИА "Военни клубове и военно-почивно дело"

Информационен център на МО

Национална гвардейска част

Национален военноисторически музей

Военно-географска служба

Военна академия "Г. С. Раковски"

Национален военен университет "Васил Левски"

Военномедицинска академия

Административен регистър

Национална военна спортна федерация

Комисия за защита на личните данни

НАТО

NSHQ