история структора задачи събития контакти bg eng

Съвместно командване на специалните операции

военно формирование 32 990

гр. Пловдив 4000

пл. „Съединение” № 1


e-mail: jsocom@armf.bg


ВЪНШНИ ВРЪЗКИ


Министерство на отбраната

Съвместно командване на силите

Сухопътни войски

Военновъздушни сили

Военноморски сили

Служба "Военна полиция"

Служба "Военна информация"

Централно военно окръжие

ИА "Военни клубове и военно-почивно дело"

Информационен център на МО

Национална гвардейска част

Национален военноисторически музей

Военно-географска служба

Военна академия "Г. С. Раковски"

Национален военен университет "Васил Левски"

Военномедицинска академия

Административен регистър

Национална военна спортна федерация

Комисия за защита на личните данни

НАТО

NSHQ