история структора задачи събития контакти bg eng
задачи

събития

Тръжна документация за  провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот - публична държавна собственост представляващ войскова лавка, в сграда No 2 на военно формирование 32990, войскови район 1536, гр. Пловдив, ул. „Радко Димитриев” 2 

Заповед за обявяване на резултатите от обявен търг в сграда No 2 на военно формирование 32990, войскови район 1536, гр. Пловдив, ул. „Радко Димитриев” 2

АРХИВ 1

АРХИВ 2