история структора задачи събития контакти bg eng
задачи

събития

АРХИВ 1

АРХИВ 2

Тръжна документация за  провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот - публична държавна собственост представляващ войскова лавка, в сграда No 19 на военно формирование 32990, войскови район 1535, гр. Пловдив, пл. „Съединение” No 1