история структора задачи събития контакти bg eng

В ПРОЦЕС НА РАЗРАБОТКА!!!