история структора задачи събития контакти bg eng
обща информация

текущи обществени
поръчки


архив

АВАРИЕН РЕМОНТ НА ВиК ИНСТАЛАЦИЯ ВЪВ ВОЙСКОВИ РАЙОН 1536 НА 68 БРИГАДА СПЕЦИАЛНИ СИЛИ

Номер

01

Вид на процедурата

чл. 20, ал. 3, т. 1 от„Закон за обществените поръчки” 

Срок за приемане на офертите

17:00 часа на 30.11.2017 г.

Състояние на процедурата

Завършена

Обявление в РОП


Обявление в Официален вестник на ЕС

не се изисква

Лице за контакт

полковник Йордан Йорданов, тел.: 032 607004, e-mail: dop_sf@armf.bg, факс: 032 162

Документация:

ОБЯВА.pdf

УКАЗАНИЯ.pdf

ОБРАЗЦИ.pdf

ОБРАЗЦИ.doc

КСС.xls

Протокол 07.12.2017 г.

Протокол по чл. 97, ал. 4 от ППЗОП.pdf публикуван на 18.12.2017 г. 12.00 часа

Договор за обществена поръчка.pdf публикуван на 19.12.2017 г. 11.40 часаОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 3 - 11.06.2018г.


АВАРИЕН РЕМОНТ НА СГРАДА ВЪВ ВОЙСКОВИ РАЙОН НА 68 БРИГАДА СПЕЦИАЛНИ СИЛИ

Номер

03

Вид на процедурата

чл. 20, ал. 4 от„Закон за обществените поръчки” 

Срок за приемане на офертите

17:00 часа на 21.06.2018 г.

Състояние на процедурата

Завършена

Обявление в РОП


Обявление в Официален вестник на ЕС

не се изисква

Лице за контакт

полковник Йордан Йорданов, тел.: 032 607004, e-mail: dop_sf@armf.bg, факс: 032 162

Документация:

Обява.doc

Договор - проект.doc

Количествено стойностна сметка.xls

Doklad 1.pdf

Dogovor.pdf


ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА №5 - 16.10.2018 г.
АВАРИЕНРЕМОНТ НА ПОКРИВ НА СГРАДА № 22/ХРАНИЛИЩЕ С ПАРАШУТНА МАТЕРИАЛНА ЧАСТ/ ВЪВ ВОЙСКОВИ РАЙОН 1536
Номер 
05
 Вид на процедурата  чл. 20, ал. 4, т. 1 от „Закон за обществените поръчки”
 Срок за приемане на офертите  17:00 часа на 26.10.2018 г.
 Състояние на процедурата  Завършена
 Обявление в РОП  не се изисква
 Обявление в Официален вестник на ЕС
 не се изисква
 Лице за контакт  

полковник Йордан Йорданов, тел.: 032 607004, факс: 032 607162, 

                                                 e-mail: dop_sf@armf.bg

Договор за авариен ремонт на сграда


ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА №4 - 09.10.2018 г.
Изграждане на парна инсталация и подмяна на ВиК
във Войскови район 1536 на военно формирование 32990.
 Номер 04
 Вид на процедурата  чл. 20, ал. 3, т. 1 от „Закон за обществените поръчки” 
 Срок за приемане на офертите 17:00 часа на 29.10.2018 г.
 Състояние на процедурата Завършена
 Обявление в РОП 9081659/09.10.2018 г.

9082351/25.10.2018 г.

 Обявление в Официален вестник на ЕС
 не се изисква
 Лице за контакт

полковник Йордан Йорданов, тел.: 032 607004, факс: 032 607162, 

                                                 e-mail: dop_sf@armf.bg
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА №6 - 15.11.2018 г.
АВАРИЕН РЕМОНТ НА СГРАДА №1 ВЪВ ВР 1535
НА ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 32990
 Номер 06
 Вид на процедурата  чл. 20, ал. 3, т. 1 от „Закон за обществените поръчки” 
 Срок за приемане на офертите 17:00 часа на 30.11.2018 г.
 Състояние на процедурата Завършена
 Обявление в РОП 9083119/15.11.2018 г.
 Обявление в Официален вестник на ЕС
 не се изисква
 Лице за контакт

полковник Йордан Йорданов, тел.: 032 607004, факс: 032 607162, 

                                                 e-mail: dop_sf@armf.bgДОГОВОР                                  15:22 на 11.12.2018 г.


ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА №2 - 11.06.2018г.

Доставка на "Парашутна - материална част"

Номер 02
 Вид на процедурата чл. 20, ал. 1, т.4, буква „а”, във връзка с ал.6 от „Закон за обществените поръчки” – директно възлагане с писмен договор
 Срок за приемане на офертите 17:00 часа на 21.06.2018 г.
 Състояние на процедурата Прекратена
 Обявление в РОП
 Обявление в Официален вестник на ЕС
 не се изисква
 Лице за контакт

майор Наталия Симеонова, тел.: 032 607041, факс: 032 607162, 

                                                 e-mail: dop_sf@armf.bg

Обява.doc

Образци документи.doc

TC L 52.2698.17.pdf

TC L 52.2699.17.pdf

TC L 52.2700.17.pdf

TC L 52.2701.17.pdf

TC L 52.2702.17.pdf

TC L 52.2703.17.pdf

Доклад по чл.60 от ППЗОП.pdf

Заповед за прекратяване на процедура по възлагане 16:32 часа на 12.12.2018 г.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА №7
ТАКТИЧЕСКА ЕКИПИРОВКА

Номер

07

Вид на процедурата

чл. 20, ал. 6 от„Закон за обществените поръчки” 

Срок за приемане на офертите

17:00 часа на 30.07.2019 г.

Състояние на процедурата

Стартирана

Обявление в РОП

не се изисква

Обявление в Официален вестник на ЕС

не се изисква

Лице за контакт

полковник Йордан Йорданов, тел.: 032 607004, e-mail: dop_sf@armf.bg, факс: 032 162


Документация: 

Обява - 16:15 часа 19.07.2019 г.

Технически спецификации: ТС1, ТС2, ТС3 - 16:20 часа 19.07.2019 г.

Образци - 16:30 часа 19.07.2019 г.

Проект за договор - 16.30 часа 19.07.2019 г.

Съобщение!

Бригда специални сили удължава срока за събиране на оферти с 3 (три) дни - 

от 31.07.2019г. до 02.08.2019г. включително на обществена поръчка с предмет:


ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА №8

ДОКЛАД

ЗАПОВЕД ПРЕКРАТЯВАНЕ ПАРАШУТИ

РАЗЯСНЕНИЯ

Разяснения 2