история структора задачи събития контакти bg eng
обща информация

текущи обществени
поръчки


архив


ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА №9 - 09.07.2020 г.

ПАРАШУТИ

Номер

09

Вид на процедурата

чл. 20, ал. 1, т.4, буква „а”, във връзка с ал.6 от ЗОП

Срок за приемане на офертите

17:00 часа на 20.07.2020 г.

Състояние на процедурата

Стартирана

Обявление в РОП

не се изисква

Обявление в Официален вестник на ЕС

не се изисква

Лице за контакт

Лице за контакт: майор Красимир Коцев

Телефон: 032/607 059

E-mail: dop_sf@armf.bg

Документация: 

·Обява

·Образци документи

·Договор - проект

·Технически спецификации:

ТС1

ТС2

ТС3

ТС4

ТС5

ТС6

РАЗЯСНЕНИЯ 15.07.2020 г.

Доклад, по чл. 60 ППЗОП

      Договор

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА №10 - 30.07.2020 г.


„Текущ ремонт на сгради № 8, 17, 19, 22,26, 27,30 и 33 - Учебен центървъв войскови район 1536 на Съвместното командване на специалните операции“,

Номер

10

Вид на процедурата

чл. 20, ал. 2, т.1 от ЗОП

Срок за приемане на офертите в ЦАИС ЕИП

23:59 часа на 24.08.2020 г.

Състояние на процедурата

Стартирана

Обявление в РОП

49-112/30.07.2020 г.

Обявление в Официален вестник на ЕС

не се изисква

Лице за контакт

Лице за контакт: подполковник Наталия Симеонова

Телефон: 032/607 059 E-mail: dop_sf@armf.bg

Документация: 

Решение

Обявление

ТС

Методика


ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА №1 - 18.05.2022


„Закупуване на плочи с балистична защита

Номер

1

Вид на процедурата

чл. 20, ал. 1, т. 4 от ЗОП във връзка с чл. 20, ал. 6 от ЗОП

Срок за приемане на офертите в ЦАИС ЕИП

23:59 часа на 17.06.2022 г.

Състояние на процедурата

Стартирана

Обявление в РОП

-

Обявление в Официален вестник на ЕС

не се изисква

Лице за контакт

Лице за контакт: подполковник Наталия Симеонова

Телефон: 032/607 059 E-mail: dop_sf@armf.bg

Документация: 

Обявление

 ТС

Документация

Договор - проект

Техническо предложение

Разяснение

Доклад