English

Начало   /   За нас   /  Мисии и задачи

МИСИЯ


  • Силите за специални операции предоставят специфични способности за въздействие върху планираните цели и обекти, чрез изпълнението на строго определени задачи, за постигане на стратегически и ясно дефинирани оперативни ефекти. Тези задачи се изпълняват по специфични стандарти, които не са присъщи на конвенционалните сили.
  • Участието на Силите за специални операции може да варира от отделни ограничени мисии до участие в широкомащабни национални, съюзни или коалиционни военни действия, необходими за постигането на определени политически и военни цели в пълния спектър от мирновременни дейности, мироподдържащи и мироналагащи операции, както и участие в мащабен въоръжен конфликт.
  • По мисия "Отбранителна" – Съвместното командване на специалните операции (СКСО) с подчинените и придадените формирования изпълнява пълния спектър от специални операции чрез провеждане на самостоятелни специални операции или участие в съвместни операции.
  • ...
  • По мисия "Подкрепа на международния мир и сигурност" – СКСО с подчинените и придадените формирования изпълнява пълния спектър от специални операции в състава на многонационалните съвместни сили за специални операции или чрез участие в национални контингенти за международни операции в отговор на кризи извън територията на страната за гарантиране на мира и сигурността.
  • По мисия "Принос към националната сигурност в мирно време" – СКСО с подчинените формирования изпълнява пълния спектър от специални операции, самостоятелно в съвместни операции или съвместно с органите на държавната и местната власт.
  • Виж всички

ЗАДАЧИ


  • Военно подпомагане. То включва широк спектър от мероприятия и действия, провеждани от Силите за специални операции, които включват поддръжка, създаване на способности и целенасочено влияние върху действията на приятелски сили чрез подготовка, съветване, партньорство, както и провеждане на съвместни специални операции. Най-общо, военното подпомагане включва подготовка, съветване, партньорство, междуведомствена поддръжка.
  • Специално разузнаване. Специалното разузнаване служи за добиване на приоритетната за командира разузнавателна информация чрез използване на специфични способности. Действията по специалното разузнаване включват: разузнаване на физико-географските условия на зоната на операцията, оценка на заплахите, оценка на целите, разузнаване на резултатите от въздействието.
  • ... Виж всички задачи